پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بخشدار مرکزی بویراحمد منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب، طی حکمی از سوی استاندار علی اکبری تبار با سابقه درخشان در شورای شهر و نظام مهندسی استان بعنوان بخشدار مرکزی بویراحمد منصوب شد.

اکبری تبار دو دور عضو شورای شهر یاسوج بوده است.