پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

به تازگی فیلمی در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن یک نفر معمم دزدکی از یک زن جوان که در گوشه ی راهرو بیمارستان در حال شیر دادن به بچه خودش است و البته روسری به سر ندارد، عکس می گیرد و زن جوان که متوجه می شود از او می خواهد که عکس را پاک کند، روحانی جوان مقاومت می کند و در نهایت درگیری بالا می گیرد به طوری که فضای بیمارستان برای دقایقی به هم می ریزد. در ادامه تحلیل مصطفی فقیهی، فعال رسانه ای، را از این مواجهه می خوانیم؛

ریواس جنوب/ مصطفی فقیهی*

فیلم تازه منتشره را دیدید؟ عکاسی یک روحانی و مواجهه‌ی یک زن؛ این تشدید علنی شکاف ملی نیست؟

اصلاً می‌فهمید انقطاع و از هم‌گسیختگی اجتماعی یعنی چه؟

*‏یعنی افتضاحی به بزرگی ترویج طبقه‌ی فراقانون و ابتذال حقوق شهروندی!

‏ *یعنی عکاسی مخفیانه یک نوطلبه از زن بی‌حجاب و ترسیده از عقوبت‌های فراقانونی! آن‌هم در بیمارستان!

‏*یعنی دست‌به‌دامنیِ رفتار غیرقانونی و غیرشرعی برای ارتقاء شغلی!

پایداریونِ طالبانی است و سوی دیگرش، مردم و جوانانی خسته از معیشت رنجور، حکمرانی‌ای واژگون و قوانینی خلق‌الساعه برای آزار یک ملت!

‏ *یعنی تشدید شکاف، دوپارگی و تولید نفرت عمومی و جنگ درون‌اجتماعی که یک‌سوی‌ش اقلیتی سرکش با حمایت پایداریونِ طالبانی است و سوی دیگرش، مردم و جوانانی خسته از معیشت رنجور، حکمرانی‌ای واژگون و قوانینی خلق‌الساعه برای آزار یک ملت!

‏*یعنی خروجی‌های غیرمتعارف از حوزه که حتی شورای نگهبان هم ‌از تاییدشان، ابا دارد.

‏*یعنی روحانیتی که ملجأ درد بود و حالا در برابر شکل‌گیریِ ابتذال عمومی خود، به قدری کرخت است که سکوتش را اعتراض می‌پندارد!

‏*یعنی رییس‌جمهور و حافظ قانونی که عاجز است از درک خطری چنین دهشتناک!

‏*و اصلاً یعنی جبهه‌ی پایداری!

‏*یعنی جریان‌های شبه‌پایداری!

‏*یعنی خودِ علم‌الهدی! که تاریخ، او و امثالش را در دوپارگیِ این ملت، فراموش نخواهد کرد.

منبع؛ @mostafafaghihi