پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مشاهده ویدیوی سانحه بالگرد حامل رییس جمهور ایران

 

بالگرد حامل رئیس جمهور در یک منطقه جنگلی دچار سانحه شد و تاکنون از سرنوشت ابراهیم رئیسی و همراهان خبری نیست.