پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مهندسی انتخابات مذموم و استاندار مسئول است

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج در متن بیانیه رئیس ستاد مسعود پزشکیان آمده است؛

مهندسان انتخاباتی وارد میدان شده اند و آمیزه ای از تخلف و تقلب و آشفتگی را به نمایش می گذارند؛ رفتار مسئولین دولتی که باید حافظ رای مردم باشند به سود نامزد خاص و بسیار خودمدارانه و استصوابی و جانبدارانه است.

بر اساس مشاهدات و گزارش ها و اخبار واصله از مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد آنچه به نمایش گذاشته اند علیرغم تبلیغی که برای مشارکت می شود، در عین بی مسئولیتی به وضوح نشان می دهند که امانتدار صادقی برای رای مردم نیستند، به رای مردم و صندوق رای بی اعتنایی می کنند.

در برخی مناطق هیئت های اجرایی را یکدست و در حمایت از کاندیدای خاص و مورد حمایت خود برگزیده و هیئت های اجرایی در مرحله اول را تغییر داده اند که حکایت از عدم صداقت و مهندسی انتخابات دارد.

لذا به مجموعه استانداری و فرمانداران به جد هشدار می دهیم دست از مهندسی انتخابات برداشته و سعی نکنند در شرایطی که حساس است و آحاد مردم برای انتخابات آماده می شوند؛ مشارکت مردم را به حداقل برسانند و با جانبداری از نامزدی خاص و در اقلیت موجب بی اعتمادی مردم شوند، شخص استاندار و زیر مجموعه و فرمانداران در این مهم که حفظ امانت و صیانت از صندوق رای و آرای مردم است مسئولیت مستقیم دارند، اجازه ندارند حوزه انتخاب و انتخابات را اندک و محدود و به حمایت از فرد خاصی هدایت نمایند و عاملیت مردم را قفل کنند.

مهندسی انتخابات رفتاری بسیار خطرناک و دور از شأن و اخلاق و شرافت و وجدان است.
بگذارید مردم یکبار دیگر اعتماد کنند و رای آنان به درستی به همان صورت که رای می دهند خوانده شود.

استانداری مسئول است و باید پاسخگوی اعتراضات باشد.

دستگاه قضایی هم بعنوان مدعی العموم حافظ رای مردم باشد و به موارد مطروحه رسیدگی نماید.

علیرضا کفایی
رئیس ستاد انتخابات دکتر پزشکیان در استان کهگیلویه و بویراحمد