کهگیلویه و بویراحمد

مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد می‌خواهند بر اساس نظر افکار عمومی، یک تصمیم بگیرند؛ آیا موافقید، کشتارهای غیربهداشتی منطقه دشت‌روم و تنگاری جمع‌آوری شوند؟

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

انتخابات مجلس

استان فارس

حوزه «شیراز»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «شیراز» از استان فارس خواهد شد؟

 • علی اکبری (55%, 837 رأی)
 • جعفر قادری (45%, 695 رأی)

مجموع نظردهندگان : 1,532 نفر

Loading ... Loading ...

حوزه «ممسنی و رستم»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «ممسنی و رستم» از استان فارس خواهد شد؟

 • مسعود گودرزی (59%, 575 رأی)
 • عبدالرضا مرادی (41%, 398 رأی)

مجموع نظردهندگان : 973 نفر

Loading ... Loading ...

حوزه «نیریز و استهبان»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «نیریز و استهبان» از استان فارس خواهد شد؟

 • فرهاد طهماسبی (50%, 471 رأی)
 • اصغر مسعودی (50%, 468 رأی)

مجموع نظردهندگان : 939 نفر

Loading ... Loading ...

 

حوزه «داراب و زرین دشت»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «داراب و زرین دشت» از استان فارس خواهد شد؟

 • محمدجواد عسگری (45%, 426 رأی)
 • رضا انصاری (55%, 514 رأی)

مجموع نظردهندگان : 940 نفر

Loading ... Loading ... 

استان خوزستان

حوزه «اهواز، باوی،‌ حمیدیه، کارون»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «اهواز،باوی،‌حمیدیه، کارون» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • همایون یوسفی (20%, 599 رأی)
 • جواد کاظم‌نسب (17%, 515 رأی)
 • سیدشکرخدا موسوی (15%, 434 رأی)
 • سیدشریف حسینی (15%, 454 رأی)
 • شبیب جویری (17%, 505 رأی)
 • علی ساری (15%, 444 رأی)

مجموع نظردهندگان : 2,946 نفر

Loading ... Loading ...

 

حوزه «بهبهان و آغاجاری»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «بهبهان و آغاجاری» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • محمودرضا ضرغامی (63%, 1,009 رأی)
 • حبیب‌الله کشت‌زر (37%, 588 رأی)

مجموع نظردهندگان : 1,597 نفر

Loading ... Loading ...

حوزه «ماهشهر، امیدیه و هندیجان»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «ماهشهر، امیدیه و هندیجان» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • حبیب آقاجری (45%, 506 رأی)
 • علی‌گلمرادی (55%, 614 رأی)

مجموع نظردهندگان : 1,120 نفر

Loading ... Loading ...

 

حوزه «مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • علی عسگر ظاهری عبده‌وند (50%, 464 رأی)
 • علیرضا ورناصری (50%, 457 رأی)

مجموع نظردهندگان : 921 نفر

Loading ... Loading ...

حوزه «آبادان»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «آبادان» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • سید محمد مولوی (50%, 469 رأی)
 • غلامرضا شرفی (50%, 472 رأی)

مجموع نظردهندگان : 941 نفر

Loading ... Loading ...

 

حوزه «ایذه و باغملک»:

به نظر شما کدام کاندیدا پیروز دور دوم انتخابات در حوزه «ایذه و باغملک» از استان خوزستان خواهد شد؟

 • سیدهادی طباطبایی (53%, 478 رأی)
 • هدایت‌الله خادمی (47%, 422 رأی)

مجموع نظردهندگان : 900 نفر

Loading ... Loading ...

 

 

سراسری:

به نظر شما در دور دوم انتخابات، کدام یک از این جریان ها شانس پیروزی بیشتری دارند؟

 • اصلاح طلبان (64%, 1,403 رأی)
 • اصولگرایان (29%, 634 رأی)
 • مستقلین (5%, 120 رأی)
 • سایر (2%, 50 رأی)

مجموع نظردهندگان : 2,207 نفر

Loading ... Loading ...