پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در پیاده رو خیابان شهید چمران یاسوج، معروف به سه جوب، گودال عمیقی حفر و در یک اقدام خطرآفرین، بدون نصب هیچ گونه علائم هشدار دهنده رها شده است.

به گزارش ریواس جنوب؛ در یک اقدام خطرآفرین، گودالی که گویا برای سیم نول از سوی اداره برق شهرستان بویراحمد حفر شده است با سهل انگاری اقدام کنندگان بدون رعایت مسائل حفاظتی رها شده تا هر لحظه امکان بروز یک اتفاق ناگوار برای عابران پیاده در این پیاده رو وجود داشته باشد.

شاید در میان این همه غفلت و بی توجهی های بزرگ و اثرگذار این مورد بسیار کوچکی باشد اما همین ریزهای درشت هستند که خطرهای بزرگ را می آفرینند.

ریواس جنوب از مسوولین بالادستی و نظارتی می خواهد تا تلنگر جدی به عامل این سهل انگاری که بازی با جان عابران محسوب می شود وارد نمایند تا در آینده حساسیت کار بیشتر درک شود.

عکس در غروب روز حفر گرفته شده و تا لحظه انتشار خبر همچنان بدون علایم هشدار مانده است.