نشانی دفتر مرکزی:
استان فارس- شهر شیراز- روبروی ورودی شهرک گلستان- مجتمع تجاری-فرهنگی خلیج فارس- طبقه چهارم- پلاک ۴۲۴۷

تلفن تماس:
۳۶۶۸۰۵۱۷۰۷۱ (دفتر مرکزی)
۰۷۱۳۶۵۱۵۱۱۷ (آگهی‌ها)

تلفن‌های همراه استان‌ها:
۰۹۱۷۵۱۵۱۴۲۸ (استان فارس)
۰۹۱۷۱۴۶۳۷۰۱ (استان کهگیلویه و بویراحمد)
۰۹۱۷۱۴۹۴۵۸۸ (شهرستان کهگیلویه)
۰۹۳۸۶۴۹۵۰۷۵ (استان بوشهر)
۰۹۲۲۳۷۱۶۳۸۸ (استان خوزستان)