پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در یکی از پرترددترین تقاطع های شهر یاسوج اقدامی به منظور علامت هشدار عابرین و رانندگان صورت گرفته که بهانه تلخند این شماره ریواس جنوب شده است.

به گزارش ریواس جنوب؛ در تقاطع خیابان سه جوب و خیابان منتهی به هفت تیر در یاسوج از شاخه خشکیده درخت به عنوان علامت هشدار رانندگان جهت جلوگیری از افتادن در یک چاله بزرگ و خطرناک استفاده شده است.

پس از ارسال این عکس از سوی یکی از مخاطبان ریواس جنوب، مشاهدات خبرنگار این پایگاه خبری از این تقاطع نشان می دهد که گویا اقدامات یا احیاناً امکانات شهرداری یاسوج نتوانسته است نسبت به پوشاندن بخشی از جدول انتقال آب کارساز واقع شود و نیروهای شهرداری (یا احدی از شهروندان برای پر کردن جای خالی شهرداری) در یک خلاقیت مثال زدنی، شاخه های خشکیده درخت را آنجا کاشته اند تا از بروز مخاطرات برای رانندگان و عابرین جلوگیری کنند.

ریواس جنوب پیشنهاد می کند با توجه به اعلام آمادگی امروز معاون اجرایی رئیس جمهور مبنی تبادل تجربیات موفق خود در مسیر پیشرفت با کشورهای دیگر، شهرداری یاسوج این تجربه ی موفق از جلوگیری از بروز حادثه برای شهروندان خود را به کشورهای دیگر منتقل کند تا در یک اقدام انسان دوستانه سهیم شود.