پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نامه وارده/

دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم استان وهمزمان باشروع به کار مدیریت وتیم جدید دردولت انقلابی ،تمام پروژه های سالها وماهها مانده برزمین وراکد عمرانی را اعم از ساخت بیمارستانهای ۳۲تختخوابی چرام،لنده ،بهمئی و دنا،پروژه ساخت وتجهیز مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان امام سجاد(ع)،پروژه های سوختگی گچساران ویاسوج،پروژه دندانپزشکی نیکان گچساران،تعمیر وتجهیز فاضلاب بیمارستان شهید رجایی گچساران،تعمیر وتجهیز مرکز ام آر آی گچساران ودهها پایگاه سلامت،مراکز جامع سلامت ،خانه پزشک وخانه بهداشت و…به صورت جدی بابرنامه زمانبندی دردستورکار خود قرار داد وهم اکنون پروژه بزرگ ومورد مطالبه مردم محروم شهرستان بهمئی،«بیمارستان شهید قاسم سلیمانی لیکک»و نیز پروژه بسیارمهم «مرکز پزشکی هسته ای یاسوج»و چندین مرکز بهداشتی ودرمانی وپایگاه سلامت واورژانس آماده افتتاح می باشد.

بیمارستان بهمئی

درآستانه دهه فجر انقلاب اسلامی وبا مساعدت وزارتی واستاندار محترم استان و تلاش شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی ،این بیمارستان از پیشرفت فیزیکی ۶۵درصد تحویل واکنون آماده افتتاح می باشد که منجر به تحولی بزرگ درشهرستان محروم بهمئی خواهد شد.

مرکز پزشکی هسته ای که ساختمان آن از مدتی پیش توسط تیم مدیریتی جدید آماده گردید،اکنون با دستگاه تشخیصی مهم spect CTتجهیز وآماده بهره برداری وافتتاح می باشد وتحولی مهم درحوزه بهداشت ودرمان استان است.

بی شک این دوپروژه مهمتر بیمارستان ۳۲تختخوابی شهید سلیمانی لیکک و مرکز پزشکی هسته ای یاسوج برگ زرینی دیگر برافتخارات حوزه سلامت استان دردولت جهادی وانقلابی است.
انتهای پیام/