پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ بهنام عکاشه

انتخابات مجلس ۹ ماه دیگر برگزار می شود.

آنچه امروز در جامعه متکثر گچساران و‌ باشت می گذرد برای اثرگذاری بر فضای سیاسی و در نهایت پیروزی در انتخابات این حوزه است.

در طیف های مختلف از افراد بسیاری نام برده می شود که هر یک در جامعه در سطحی از مقبولیت قرار دارند.

در سه بخش به بررسی وضعیت طیف های مختلف خواهم پرداخت؛

بخش اول؛ در این بخش به تحلیل اوضاع در قشقایی و بویراحمد خواهم پرداخت.

درباره قشقایی دو نظریه کاملا متناقض وجود دارد که اتفاقا هر دو حامیانی دارند. برخی معتقدند کار قشقایی به آخر رسیده و این‌ جامعه بزرگ را در آخر خط می بینند.

بازنشستگی نسل قدیم و مهاجرت تعداد زیادی از جوانان و کارجویان به مناطق اطراف بویژه فارس، عواملی هستند که در کنار عملکرد نومیدکننده برخی بزرگان در سال های اخیر به این گزینه دامن می زند.

اما گروهی اتفاقا معتقدند این ضعف سیاسی اجتماعی، خود عاملی در جهت میل به همگرائی شده است.تحلیل انتخابات مجلس در گچساران و باشت

تغییرات اجتماعی و ساختار خاص سیاسی قشقایی موجب شده آنها را با توجه به اختلاف شدید میان لرزبانان به آینده امیدوار نماید.

علی فولادی می تواند گزینه اول قشقایی ها باشد. هوادارانش می گویند با توجه به پایبندی به جریان سیاسی در سنوات گذشته، نیروئی ریشه دار شناخته می شود.

اما شکست در ۹۰ و ۹۴ شاید هوادارانش را در حمایت مجدد از او دچار تردید نماید. گرچه او در هر دو دوره با رقیبی قدرتمند به نام تاجگردون مبارزه کرد و همین شاید او را مستحکم تر از گذشته کرده است.

یوسف باقری هم می تواند گزینه ای روی میز قشقایی باشد.

با عملکرد متزلزل او در آستانه انتخابات ها، او تردیدهایی را در میان تحلیلگران سیاسی درباره نامزدی اش برانگیخته است.

واهمه باقری از همآوردی با جریانات سیاسی، او را از رویارویی با داوری جامعه بازداشته است.

هر چه در قشقایی تا این لحظه بی انگیزگی و رخوت دیده می شود اما در بویراحمد جعفری و زینل زاده از همه کاندیداها با انگیزه تر نشان داده اند‌.

جعفری از فردای شکست ۱۴۰۰ عزم را جزم کرد و در جبهه اتراق نمود. او قصد دارد اشتباهش در ۱۴۰۰ را جبران نماید.

کمپین جعفری و خودش حالا خیال خود را از بابت تاجگردون راحت می بینند و هیچ حسابی روی او باز نکرده اند. او نمی خواهد از یک سوراخ دوبار گزیده شود.

اگر جعفری علاوه بر جنبه سلبی روی جنبه ایجابی و اجتماعی انتخابات نیز حساب باز نماید بسیار بهتر از گذشته عمل خواهد کرد. او با رای های نسبتا خوب خود در چند انتخابات اخیر نشان داده از نفوذ خوبی در میان طیف سنتی و طبقه متوسط برخوردار است و حتی غیرلرزبانان هم به او نیم نگاهی خواهند داشت.

برخی تحلیل ها نشان می دهد او پیشرفت هائی در جبهه راست داشته ولی هنوز کافی به نظر نمی رسد. با توجه به بنیه اصولگرائی اش، توانسته ریزش های قطعی جریان حسینی را به خوبی جذب نموده ولی حفظ آنها تا اسفندماه برای جعفری بسیار جانکاه خواهد بود.

او در این میانه ها مانعی در بویراحمد را سر راه خود می بیند. زینل زاده که با چراغ سبز تاجگردون به میدان آمده بود به ناگاه خود را تنها دید. زینل زاده رای نومید کننده ای در انتخابات دوره قبل آورد ولی هوادارانش آن را در حضور تاجگردون کافی می دانند.

برخی وضعیت امسال زینل زاده را با وضعیت ۱۴۰۰ هومان عسکری مقایسه می کنند ولی به نظر می رسد استراتژی او تغییر کرده و قصد دارد با تکیه بر پتانسیل های اجتماعی اش و البته به کمک برخی لیدرها از کمپین تاجگردون، سوار بر موج افکار عمومی گردد.

وضعیت در جبهه بویراحمد چندان عادی به نظر نمی رسد و احتمالل اینکه هر دو کاندیدا توامان وارد انتخابات شوند نزدیک به صفر است.

جنگ کلامی میان هواداران این دو هنوز به خود نامزدها نرسیده و پرده ها هنوز پابرجاست ولی هر چه به اسفند نزدیک تر می شویم تصرف بویراحمد و البته حفظ آن برای هر دو سخت خواهد بود.

در این حوزه نقش پاکدل کاملا حیاتی به نظر می رسد ولی هرچه باشد همه بر این نکته متفقند که ظرفیت اجتماعی بویراحمد گرمسیر برای فعالیت دو کاندیدا بسیار زیاد است.

انتهای پیام/ بخش اول