پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

جریان مردمی تغییر در کهگیلویه بزرگ، دریایی بود که از سرفاریاب و چاروسا و بهمیی و دهدشت به اقیانوس چرام ریخت تا این دیار برای حقوق از دست رفته خود، یکصدا شود.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید