پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

گزارش  ریواس جنوب به نقل از روابط عمومی معاونت درمان؛دکتر شهامت در این خصوص اظهار داشت:مرحوم سینا خوشنوانیا ۱۸ ساله بدنبال سانحه تصادف مورخ ۳۰ بهمن ماه در بیمارستان شهید دکتر جلیل بستری شد.معاون درمان دانشگاه در ادامه افزود:بعد از تایید مرگ مغزی ورضایت خانواده آن جوان برومند  جهت برداشت اعضای قابل اهداء ایشان اقدام و جهت پیوند بیماران نیازمند به بیمارستان فوق تخصصی بوعلی شیراز منتقل گردید

سید سینا سعیدی مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه گفت:پس از تایید مرگ مغزی آن مرحوم توسط تیم کمیته مرگ مغزی بیمارستان، کلیه ها وکبد این عزیز در تاریخ ۳ اسفندماه ساعت ۴صبح در اتاق عمل بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج با همکاری تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برداشت گردید