پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

طاهرپاداش سخنگوی شورای شهر دهدشت درجلسه یک هفته قبل اداره سازمان تبلیغات اسلامی درموضوع برگزاری جشن میلاد حضرت مهدی( عج) سرپرست شهرداری دهدشت باپیشنهاد شورای شهر برگزاری جشن نیمه شعبان را به عهده گرفت.

 

این جشن روز چهارشنبه عصر باهمت مدیریت شهری درمرکز شهر دهدشت باشکوه وعظمت، وبابرنامه ریزی بسیار منظم برگزارشد.

 

دراین جشن که برنامه های متنوع،شاد و خوب ومتناسب بافرهنگ شهری داشته، شاهد اهداء جوایز زیادی دراجرای برنامه های متعدد بودیم.

 

این اقدام زیبای شورا وشهرداری دهدشت نشان میدهد که مدیریت شهری به امورات فرهنگی اهمیت زیادی می دهد.

 

پاداش گفت: سرپرست شهرداری دهدشت دراین جشن جهت عرض خیر مقدم وتشکر ازحضور باشکوه مردم درجایگاه رفت وبه مردم فهیم شهر دهدشت نوید داده که شورا وشهرداری دهدشت درراستای مبلمان وزیبا سازی شهر جهت رضایت مندی شهروندان شبانه روز تلاش خواهد کرد وجهت برخی کاستی ونواقصات ازمردم طلب بخشش وعذرخواهی کرد.

امام جمعه دهدشت ازشورا وشهرداری دهدشت جهت برگزاری جشن زیبا وباشکوه نیمه شعبان تشکر کرد.

مردم نظم وسین برنامه نیمه شعبان شورا وشهرداری دهدشت راتحسین کردند.

بعدازجلسه زباله ها واشغالهای جشن جمع آوری شده است.