پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بعد از انتشار مطلبی تحت عنوان”آیا مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ را فراموش کرد” در بعضی از سایت های محلی جمعی از فرهنگیان نسبت به این یادداشت واکنش دادند.
به گزارش ریواس جنوب، عین این یادداشت در ادامه می اید:

به نام خدا
در بعضی از سایت های خبری متنی با عنوان”آیا مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ را فراموش کرد” منتشر کرد که نویسنده خواسته یا ناخواسته مدیران آموزش و پرورش را اصلاح طلب دانسته و نوشتند آنها به جز یک منطقه از طیف آقای منطقیان هستند که ما جمعی از اصلاح طلبان بر خود لازم دانسته جوابیه خود را به شرح زیر منتشر کنیم:

همه ما اصلاح طلبان واقعی و ثابت قدم عملکرد مدیرکل آموزش و پرورش در انتصاب برخی از مدیران و معاونین خیلی ضعیف دانسته و براین باوریم برخی از انها از افراد مطیع و منفعت طلب هستند که وفادار به هیچ فکر وجناحی نیستند و رای آنها به آقای بزرگواری در انتخابات بیانگر همه چیز است.بنابراین مدیران دکتر زارع پور ،که اکثرا به دلایل بالا آمدند ،متعلق به هیچ یک از دو طیف نیستند و نیروهای اصلاح طلب فکری دو طیف در مدیریت آقای زارع پور جایگاهی نداشته اند و هیچکدام به طور جد و واقعی و آشکارا از دکتر کامرانی حمایت نکردند.
جای تعجب است که شما مدیر آموزش و پرورش چاروسا که همچون مدیرعزل شده ی شهرستان کهگیلویه از نیروهای اصلی و معرفی شده بوسیله آقای بزرگواری بوده را با وجود مخالفت شدید این مدیر با نیروهای حامی دکتر کامرانی،وی را تنها حامی دکتر کامرانی دانسته که این اشتباه بزرگی است که بدون تحقیق و دلیل ،مطلبی را نوشتیدو دل اصلاح طلبان که از این مدیران منفعت طلب و محافظه کارخون است را دوباره دردشان را دوچندان کرده اید.
برای اثبات این ادعا شما سایت های خبری با دکتر کامرانی مصاحبه کنید تا همه چیز هویدا شود .دکتر کامرانی در روستای آقای شکوهی کمترین رای را داشته و فاجعه هست که او را اصلاح طلب میدانید ،باید بدانید که مدیر چاروسا در جاهایی که ادعا میکرد و باید خودشان را نشان میداد کامرانی انقدر رای نداشت که با اختلاف فاحش سوم شد و ایشان بعد از انتخابات تقریبا تمام فرهنگیان طرفدار آقای موحد از مجری نطق انتخاباتی اش تا طرفدار جزئش را به عنوان مدیر و معاون به کار گرفت و بالعکس طرفداران دکتر کامرانی همچنان نظاره گرند و اندک فرهنگیان طرفدار هاشمی از امتیاز و احترام خاصی برخوردارند حال با این تفاسیر و عملکرد بعد از انتخابات، آقای شکوهی ثابت کرد که طرفدار چه کسی بوده و همه از زدوبندهایش در انتخابات آگاهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد هرگز به طرفداران کاندیدای اجماع اهمیتی نداده و میتواند با تغییر مدیر چاروسا مانند دهدشت بر زخم اصلاح طلبان مرهمی گذارد و اگر زیاد دوستدار این مدیر است میتواند در جاهای دیگر استفاده کرده و بیش از این فرهنگیان را آزار ندهد.
امیدواریم دکتر زارع پور فرهنگیان را دریابد و حدود پنج سال به این مدیر فرصت داده، حداقل فرصتی را به دیگر فرهنگیان حامی دولت بدهد و مانند انتخابات اخیر ، شکست اصلاح طلبان حوزه کهگیلویه بزرگ را از قبل مهیا نکند.
جمعی از اصلاح طلبان کهگیلویه و چاروسا