پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ گروه سیاسی

چند روز پیش مشاور عدل هاشمی و درست یک روز پس از نشست اعلام حضور سید علی‌محمد بزرگواری برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دوازدهم در یادداشتی این اعلام حضور را به هدر رفتن اعتبار بزرگواری تعبیر کرد و به صورت ضمنی خواستار عدم حضور او در انتخابات شد، اما چند روز پس از انتشار این یادداشت، توییت عدل هاشمی( یکی از رقبای احتمالی بزرگواری) رسانه‌ای شد که در آن توییت از بزرگواری به عنوان یک روحانی شجاع و صریح اللهجه یاد کرد و از حضور ایشان استقبال کرد.

این متن توییت عدل هاشمی بود؛

«هر شهروندی که فکر می کند توانایی نمایندگی مردم در مجلس را دارد از این حق برخوردار است که به عنوان نامزد انتخابات مجلس اعلام حضور کند. همگی ما حضور سید علی‌محمد بزرگواری روحانی شجاع و صریح اللهجه در صحنه انتخابات کهگیلویه را به فال نیک گرفته و به او خیر مقدم عرض می کنیم».

حالا اما ابهام جدی مطرح است و آقای عدل هاشمی باید تکلیف خود را روشن کند که اولاً آیا این استقبال از روی صداقت و حسن نیت بوده است یا یک بازی سیاسی دروغین؟

دوم اینکه آیا با مشاور خود هماهنگ است یا مشاور و او هرکدام راه خود را می روند؟

البته پاسخ ابهام اول اگر به درستی داده شود ابهام دوم هم خود به خود رفع می‌شود با این تفسیر که اگر استقبال عدل هاشمی صادقانه بوده یعنی با مشاور خود هماهنگ نیست و اگر بازی سیاسی بوده هم به این معناست که با هم در این بازی هماهنگند!

از این روست که عدل هاشمی باید واضحاً به افکار عمومی پاسخ دهد و اگر بنا، صداقت او در گفتارش باشد، باید از مشاورش توضیح بخواهد و به او متذکر شود که هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد و به او بگوید که آیا مردم نمی پرسند کاندیدایی که نمی تواند با مشاور خودش هماهنگ باشد چگونه می تواند یک هماهنگ کننده در سطح یک کهگیلویه ی بزرگ باشد و اگر بنا بازی سیاسی باشد که دیگر حرفی هم نیست فقط یک حرف می ماند و آن اینکه مشاور عَدَل با دست پس می زند و عَدَل خودش با پا پیش می‌کشد تا شاید از صراحت لهجه ی روحانی شجاع، به تعبیر خودش، احیاناً آسیبی نبیند!