پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ یکی از حامیان اصلی دور گذشته مهدی روشنفکر که با تازگی به رقیب او پیوسته در سخنان تندی او را به باد انتقاد گرفته است.

مشاهده ویدئو