پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اولین تصمیمات هیئت دولت به ریاست محمد مخبر اتخاذ شد و طی یکی از آنها مقرر شد امتحانات مدارس طبق برنامه برگزار شود.

به گزارش ریواس جنوب؛ در اولین جلسه هیأت دولت پس از شهادت آیت الله رئیسی به ریاست محمد مخبر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد؛

-امتحانات در مدارس طبق روال برگزار می‌شود

-باقری مسئول کمیتۀ روابط خارجی شد
-منصوری مسئول کمیتۀ اجرایی شد
-تشکیل ۶ کمیته اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع
-تشکیل کمیته اقتصادی برای مدیریت متمرکز بازار