پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی-‌توسعه ای بخش مسکن با انواع طرح های تسهیلاتی خود در حوزه مسکن سعی دارد نقش موثری در “خانه دار” کردن متقاضیان مسکن ایفا کند که وام های خرید با چند طرح متفاوت از این دسته ‌طرح ها است.

به گزارش ریواس جنوب؛ ‌به نقل از روابط عمومی بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد، وامهای خرید مسکن به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که به شرح کامل آن ها در این گزارش پرداخته می شود.

١- وامهای با سپرده گذاری :
‌الف: مسکن جوانان
‌ب: صندوق پس انداز مسکن
‌ج: صندوق مسکن یکم

۲- وامهای بدون سپرده گذاری:
از جمله وام از محل اوراق ممتاز یا وامهای بدون سپرده که از محل اعتبار شعبه پرداخت می شوند.

وامهای با سپرده گذاری:

* تسهیلات صندوق پس انداز مسکن:
– شیوه سپرده گذاری: ۱۰ میلیون تومان به مدت یکسال
– سقف وام: ۲۰ میلیون تومان
– نرخ سود: ۱۱ درصد
– حداکثر زمان قسط بندی: ۱۲ سال
– مبلغ قسط: ۲٫۵۰۷٫۰۰۰ ریال
– سقف عمر منزل برای اخذ وام: ۲۵ سال
– محدودیت: عدم استفاده یا گذشت ۵ سال از تسهیلات با سپرده قبلی

* وام مسکن جوانان:
– شیوه سپرده گذاری: با واریز مبالغ ‌ریز و خرد به طور ماهیانه ، سالانه یا یکجا و اخذ وام بعد از ۵ تا ۱۵ سال
– سقف وام (برای افتتاحیهای سال ۱۳۹۷بعد از ۱۵ سال ):
در تهران: ۲۱۳ میلیون تومان
– در شهرهای بزرگ ۱۷۷ میلیون تومان
– در سایر شهرها ۱۴۲ میلیون تومان.

– نرخ سود: ۹ درصد
– حداکثر زمان قسط بندی: ۲۰ سال
– سقف عمر منزل جهت اخذ وام: ۲۰ سال
– محدودیت: بعد از ۵سال از افتتاح حساب. عدم استفاده یا گذشت ۵ سال از تسهیلات با سپرده قبل

* وام مسکن یکم:
– شیوه سپرده گذاری: هر شش ماه یک برابر موجودی
-حداقل مدت سپرده گذاری: یک سال
-حداقل مبلغ جهت سپرده گذاری : در تهران ۱۳۵ میلیون ریال ، در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزارنفر : ۱۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۶۷ میلیون ریال
– سقف وام: در تهران ۸۰ میلیون تومان- در شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان
– نرخ سود: در بافتهای فرسوده ۶ درصد و در سایر مناطق ۸ درصد
– حداکثر مدت قسط بندی: ۱۲ سال
– سقف عمر منزل جهت اخذ وام: ۱۵ سال
– محدودیت: دارا بودن شرط خانه اولی ( به استثنا املاک واقع در بافت فرسوده)

– مبلغ اقساط وام مسکن یکم در حالت انفرادی و با بازپرداخت ۱۲ ساله:

در تهران با مبلغ ۸۰ میلیون تومان : ۸۶۶٫۰۰۰ تومان
در شهرهای بزرگ با مبلغ ۶۰ میلیون تومان: ۶۵۱٫۰۰۰ تومان
در سایر شهرها با مبلغ ۴۰ میلیون تومان: ۴۳۳٫۰۰۰ تومان

‌البته اگر وام جهت بافت فرسوده اخذ شود در این حالت نرخ سود ۶ درصد خواهد شد که اقساط آن بدین گونه است:
در تهران: ۷۸۱٫۰۰۰ تومان
در شهرهای بزرگ: ۵۸۶٫۰۰۰ تومان
در سایر شهرها: ۳۹۱٫۰۰۰ تومان

وامهای بدون سپرده گذاری :
دسته دوم وامهای خرید مسکن آنهایی هستند که بدون سپرده پرداخت می شود که معمول ترین آن وام از محل اوراق ممتاز است.

-‌ سقف وام اوراق بصورت انفرادی :
در تهران ۶۰ میلیون تومان/ در شهرهای بزرگ ۵۰ میلیون تومان/ در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان
– سقف وام اوراق بصورت زوجین :
در تهران ۱۰۰ میلیون تومان / در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر : ۸۰ میلیون تومان / و در سایر شهرها: ۶۰ میلیون تومان

– نرخ سود: در بافت فرسوده ۱۶ درصد و در مناطق خارج از بافت فرسوده ۱۷٫۵ درصد
– حداکثر مدت بازپرداخت ۱۲ سال
– حداکثر مدت بازپرداخت در بافت فرسوده : ۱۵ سال
– عمر منزل جهت اخذ وام: ۲۰ سال ( برای منازل بین ۲۰ تا ۲۵ سال فقط ۳۵ میلیون پرداخت می شود)

مبلغ اقساط وام خرید مسکن از محل اوراق در حالت انفرادی:

در مناطق بافت فرسوده با نرخ ۱۶ درصد:
– در تهران : ۸۸۲٫۰۰۰ تومان
– در شهرهای بزرگ: ۷۳۵٫۰۰۰ تومان
– در سایر شهرها: ۵۸۸٫۰۰۰ تومان

در خارج از مناطق بافت فرسوده با نرخ ۱۷٫۵ درصد:
– در تهران: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
– در شهرهای بزرگ: ۸۳۵٫۰۰۰ تومان
– در سایر شهرها: ۶۶۷٫۰۰۰ تومان

‌بر اساس این گزارش در کنار همه این تسهیلات ( انفرادی و زوجین)، از تسهیلات جعاله تعمیرات از محل اوراق به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با نرخ ۱۷.۵ و بازپرداخت ۵ ساله با اقساط ماهانه ۵۰۵ هزار تومان میتوان استفاده کرد.

ضمن اینکه این تسهیلات با شرایط خاص گفته شده در همه استان ها قابل پرداخت است.

این گزارش می افزاید که در تسهیلات مسکن بدون سپرده از محل اوراق متقاضی بایستی به میزان دلخواه تا سقف مقرر این اوراق را از فرابورس خریداری کند که البته این تقاضا در هر یک از شعب بانک مسکن قابل ارایه بوده و با پرداخت قیمت اوراق به مبلغ هر یک میلیون تومان در حال حاضر ١۴٠ هزار تومان متقاضی حائز امتیاز تسهیلات گفته شده خواهد شد.