پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بخشنامه ای عجیب در شرکت گاز ابهامات زیادی را به وجود آورده است و مردم نسبت به این وضع گلایه دارند.

به گزارش ریواس جنوب، این بخشنامه به گونه ایست که اگر مصرف یک مشترک نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل خود بیشتر باشد مشمول جریمه می شود.

در قبض جدید مشترکین بندی آورده می شود با عنوان بدهی گذشته که این بند در واقع به این معنا است که چون مصرف فعلی شما از دوره زمانی سال قبل بیشتر است جریمه شده اید و تحت عنوان بدهی گذشته در قبض آورده می شود.

البته این بخشنامه شرکت گاز روی دیگری هم دارد و اگر مشترکی مقدار مصرفی آن کمتر از مدت مشابه باشد مشمول تشویق و تخفیف هم خواهد شد.

اما ایرادات اساسی این بخشنامه دارد؛ به عنوان مثال فرض بر آن بگیریم که یک مشترکی در سال قبل به دلیلی خاص برای مدت سه ماه زمستان که بیشترین زمان مصرف گاز است در منزل نباشد و فرضا به دلیل بیماری در منزل پسر خود به سر می برد و درب منزل خود مطلقا بسته بود، حال در سال جدید که از گاز خود استفاده می کند چرا باید جریمه دهد؟

یا مثلا در منازلی که اجاره ای هستند فرض بر اینکه در سال قبل کسی مستاجر بوده که یک نفره بوده و طبیعتا مصرف گاز کمتری خواهد داشت اما در سال جدید یک خانواده چند نفره آن منزل را اجاره کرده باشد که قاعدتا مصرف بیشتری دارد حال چرا این خانواده جریمه خانواده سال قبل را باید بپردازد؟

گفتنی است که این بخشنامه فقط مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و بخشنامه کشوری است اما هر چه باشد این بخشنامه ابهامات زیادی را برای مردم به وجود آورده است و حداقل انتظار می رود که مدیران استانی در استان های محروم این موضوع را بیش از سایر استان ها پیگیری کنند و اعتراض این بخشنامه البته در بند جریمه را بیشتر فریاد بزنند.