پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

شهرداری منطقه ۱۱ شیراز با در برگیری هزار و ۲۰۰هکتار از وسعت شهر شیراز فعالیت خود را آغاز کرد.

شهردار منطقه ۱۱ ، محدوده جغرافیایی این منطقه را از سمت شمال به ارتفاعات بلوار رسول اعظم و ارتفاعات ریاستی، از شرق بلوار فرصت شیرازی حدفاصل تل حسین آباد و بلوار مدرس تا بلوار رسول اعظم، از جنوب به بلوار مدرس و از غرب به بلوار فضیلت و تونل سعدی ذکر کرد.

 صالحی گفت: از زمان اعلام مقدماتی این منطقه تمامی پرونده های مربوط محدوده ۱۱شهرداری شیراز در سیستم شهرداری الکترونیک به کد منطقه ۱۱ تغییر داده شدند.

وی با بیان اینکه پرونده های جدید ساخت و ساز از روز شنبه ۸ آبان با کد منطقه ۱۱ بازگشایی می شود افزود: پرونده های درجریان مربوط به شهرداری دو منطقه ۳ و ۱ که با تقسیمات جدید در محدوده منطقه ۱۱ قرار می گیرند، تا اتمام کار در همان مناطق قبلی باز خواهند بود و بعد از پایان کار به شهرداری منطقه ۱۱ ارجاع می شوند.

صالحی، تقاطع سه سطحی تخت جمشید و پارک نماز و باغ خانواده را از مهمترین طرحهای عمرانی در دست اجرای منطقه یازده ۱۱ برشمرد.

شهردار شیراز نیز در این زمینه گفت: این منطقه جدید بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید وزارت کشور با الحاق بخشی از منطقه سه و منطقه یک شهرداری شیراز و به منظور رفاه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان راه اندازی شد.

پاک فطرت جمعیت این محدوده شهر را نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود برای رفاه حال شهروندان و تعادل بخشی به توسعه شهری در شهر شیراز تا پایان امسال هم ۲۵۰ هکتار از وسعت منطقه یک شهرداری شیراز به منطقه سه ملحق می شود.

انتهای پیام/ سجاد بنام