پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بانک مسکن به مشتریانی که در طرح تابش این بانک سپرده گذاری کنند؛ تا سقف دو میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می کند.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش ریواس جنوب؛ به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، طرح تابش از جمله طرح های خاص تسهیلاتی بانک مسکن است که برای اولین بار در سال گذشته با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان ارائه شد تا آنها بتوانند با سپرده گذاری در این طرح و بعد از گذشت حداقل ۶ ماه، از تسهیلات این طرح تا سقف مشخص استفاده کنند.
در طرح تابش که با حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال افتتاح می شود؛ مشتریان پس از گذشت ۶ ماه از زمان سپرده گذاری به میزان مبلغ سپرده خود و یا در صورت تمایل و پس از گذشت سه ماه از زمان سپرده گذاری به میزان نیمی از مبلغ سپرده خود تسهیلات این طرح را تا سقف مشخص دریافت می کنند.
مدت بازپرداخت این تسهیلات در صورت استفاده در بخش مسکن حداکثر پنج سال و با نرخ سود ۱۹درصد و در صورت استفاده در بخش های دیگر؛ حداکثر سه سال و با نرخ سود ۱۸درصد در نظر گرفته شده است. مشتریان در صورت عدم تمایل به استفاده از این تسهیلات، می توانند امتیاز آن را به بستگان درجه یک خود منتقل کنند تا آنها از تسهیلات طرح تابش بهره مند شوند.
پیش از این سقف تسهیلات پرداخت شده به مشتریان در قالب طرح تابش یک میلیارد ریال بود که در حال حاضر به دو میلیارد ریال افزایش یافت.