پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ولی الله شکوهی با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان های کشور انتخاب شد.

به گزارش ریواس جنوب؛ در جلسه شورای استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور منتخبان شوراهای شهر و روستای هر یک از شهرستان های استان برگزار شد ولی الله شکوهی با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده استان در شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

شورای عالی استان ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.

به برخی از وظایف و مسوولیت های این شورا اشاره ای می کنیم؛

شورای عالی استان ها از نمایندگان شوراهای استان های سراسر کشور تشکیل شده و عهده دار انجام وظایف و اختیاراتی است که قوانین و مقررات مختلف به عهده آن گذاشته اند که از جمله این وظایف و اختیارات می توان به نظارت و هماهنگی امور شوراهای مادون ، تهیه و تقدیم طرح های قانونی به مجلس شورای اسلامی و ارتباط شوراها با دستگاه های اجرایی اشاره نمود .

یکی از مهم ترین تکالیف و وظایف شورای عالی استان ها مربوط به ارائه طرح های قانونی است . شورای عالی استان ها با دریافت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل پیشنهاد های رسیده ، بیان کننده نهایی نیازهای قانونی مشترک شوراها است . اصل یکصد و دوم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد :

” شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود ، طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد ” .

همچنین ماده ۴۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، شورای مذکور را موظف نموده است که ” طرح های تولیدی ” صنعتی ، کشاورزی ، آموزشی ، اداری ، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان ها رسیده ، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید ، به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ” .

قانون اساسی به شورای عالی استان ها این امکان را داده است که طرح های خود را مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد  کند. البته چون وظایف و اختیارات شوراها با وظایف و اختیارات دولتی مرتبط است تقدیم طرح های شورای عالی از طریق دولت به مجلس ، به دولت امکان می دهد که به هنگام بررسی و تصویب ، مراتب هماهنگی را مورد توجه قرار دهد .