پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

محمد بهرامی منتخب مردم در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون در مصاحبه تلویزیونی خود جمله ای بیان کرد که تفاوت دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد.

به گزارش ریواس جنوب؛ محمد بهرامی که در انتخابات ۱۱ اسفند منتخب مردم در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون لقب گرفت، در مصاحبه با شبکه خبر پاسخگوی سوالاتی شد و در ابتدا مصاحبه قبلی و تبلیغاتی او پخش شد که در پاسخ به سوال مجری که پرسیده بود آیا شما به شفافیت آراء نمایندگان معتقدید، گفت که شفافیت آرا، انتخاب نیست بلکه وظیفه است.

این جمله از آن جهت قابل تأمل است که می تواند تفاوت در دو دیدگاه را به خوبی نمایان کند؛ یک دیدگاه که اصلا معتقد به شفافیت نیست و کاری به آن نداریم، اما دیدگاهی وجود دارد که شفافیت را به رأی می گذارد و برای نمایندگان حق انتخاب قائل است و در مقابل دیدگاهی که بهرامی به آن معتقد است این است که شفافیت باید باشد و نماینده ی مردم حق انتخاب ندارد که شفاف باشد یا نباشد و از آن به عنوان وظیفه یاد کرده است.

بهرامی گفته که برخی این ادعاها را دارند اما در عمل خلاف آن را انجام می دهند.

ریواس جنوب امیدوار است که محمد بهرامی در دوران وکالت مردم در مجلس در همه امورات مربوط به آنها با شفافیت کامل رفتار کند و مرتب گزارش عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهد.