یک تلفظ گوش خراش و تکراری/ تمنا داریم حداقل گویندگان شبکه استانی دنا نام استان کهگیلویه و بویراحمد را صحیح بازگو کنند

یک تلفظ گوش خراش و تکراری/ تمنا داریم حداقل گویندگان شبکه استانی دنا نام استان کهگیلویه و بویراحمد را صحیح بازگو کنند

ثقیل بودن نام استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از دلایلی بود که حتی این استان را تا مرحله تغییر نام نیز پیش برده است. به گزارش ریواس جنوب، بسیاری از مردم با سختی این نام را تلفظ می کنند و اشتباه تلفظ کردن آن عادی شده...

ادامه مطلب ...