پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

جدیدترین نتایج شمارش آرا

🌎پزشکیان پیشی گرفت

پزشکیان تاکنون ۵ میلیون و ۳۵۴ رای
جلیلی ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار رای
قالیباف یک میلیون و ۶۲۰ هزار رای
پورمحمدی ۹۵ هزار رای

تاکنون ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار رای شمارش شد