پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ رحیم بنام*

تاوان وجود یک مدیر ستیزه جو و خشونت طلب را در سازمان، اغلب، کارکنان آن سازمان می‌پردازند.
مدیر ستیزه جو باعث می‌شود سازمان بر یک مدار خشونت حرکت کند، خشونتی که عمدتاً پنهان و گاه و بیگاه خودش را آشکار می‌کند.

ستیزه جو چه کسی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟
اجازه بدهید به برخی اشاره کنیم؛
مدیر ستیزه جو کسی است که از منطق گفتگو خالی است، به شدت بدبین است و اگر این بدبینی با دهن بینی آن مدیر همراه شود واویلایی می‌شود. وقتی فرد بدبینی بر اساس شنیده‌هایش تصمیم ستیزه جویانه می‌گیرد اوضاع از دست عقلا در می رود.
او بسیار بخشنامه‌ای عمل می‌کند و اقتضای اجرای بخشنامه‌ها را نمی‌داند. اگر این بخشنامه‌ای بودن با تبعیض همراه شود واویلای بعدی به وجود می‌آید؛ یعنی برای یک عده مُرّ قانون و برای عده‌ای دیگر، تبصره‌ها، استثناها و نادیده گرفتن‌ها!
مدیر ستیزه جو کینه‌ای است و با خودش هم دشمنی دارد. انتقاد نمی‌پذیرد و انتقاد کننده را دشمن خود می‌داند. به گزاف می پندارد که سازمان ارث پدری اش است، برای همین، روی مسائل مختلف سازمانی مذاکره نمی‌کند و بیشترِ گَندهایی که می زند از همین مذاکره نکردن هاست!
مدیر ستیزه جو فردی خودخواه است که اهل ایثار و گذشت نیست، او نسبت به مسائل کوچک، واکنش تند نشان می‌دهد و همین باعث می‌شود مسائل کوچک در دست او تبدیل به مسائل بزرگ لاینحل شوند. اغلب، نزاع‌های بی‌ارزش به راه می‌اندازد، آنقدر که مسائل ارزشمند سازمان به حاشیه می رود.
اهل مصالحه نیست و مصلحت سازمانی را فدای غرور و خودخواهی خود می‌کند.
اما تاسف بارترین خصلت یک مدیر ستیزه جو این است که تعارض را بیشتر می‌کند و معمولاً مانع حل ماجرا می شود.

مصادیق وجود یک مدیر ستیزه‌ جو و خشونت طلب در راس سازمان؛
اگر دیدید در یک سازمان شکایات زیاد می شود، به طوری که هم مدیر، خود، شاکی خیلی‌ها می‌شود و هم خیلی‌ها شاکی مدیر می‌شوند چون از شکایات استقبال می‌کند، یک معنایش این است که مدیر ستیزه‌جو در راس کار است.
اگر دیدید پرونده سازی در یک سازمان رایج شده است بدانید مدیر آن سازمان فردی ستیزه جوست که از هرگونه منطق گفت و گو به دور است.

اگر دیدید «زیرآب زنی» در یک سازمان رو به ازدیاد است شک کنید که مدیر این سازمان فردی ستیزه جوست!
اگر دیدید زد و خورد بین کارکنان یا تهدید میان کارکنان به وجود می آید، یقین بدانید آثار وجود یک مدیر ستیزه جوست!
اگر افکار عمومی به ویژه رسانه‌ها بر علیه سازمان شده اند، می‌تواند به علت مدیر ستیزه‌جویی باشد که نه مصالحه بلد است و نه مصلحت می‌اندیشد!
گفتیم که وجود چنین کسی در راس سازمان فضا را خشونت بار می‌کند در چنین فضای خشونت باری، گاه کارکنان آن سازمان به هم می‌پرند، گاه کارمند به ارباب رجوع و گاه ارباب رجوع به کارمند و این ها همه تاوان‌هاییست که سازمان، کارکنان و سایر ذینفعان سازمان به خاطر وجود این چنین مدیری می‌پردازند.
این نکته نباید فراموش شود که مثلاً حمله مشتری به کارمند یک سازمانِ خشونت محور، حمله‌ای بوده که باید متوجه خود مدیر می‌شده است اما این کارمند است که تاوانش را پس می‌دهد!
متاسفانه چنین مدیرانی آسیب‌های بی‌شماری دارند و وجود آنها در راس سازمان سم سازمانی محسوب می‌شود.
من هم مثل شما امیدوارم که روزی فرا برسد که در انتخاب مدیران، شاخص‌های روانشناختی در صدر معیارهای انتخاب قرار گیرد.
شما می‌توانید در پایان این خبر کامنت بگذارید و بگویید چه تجربه‌ای از وجود مدیران ستیزه جو و خشونت زا دارید…

* مدیرمسوول